Σεμινάρια απο το femina career lab σε συνεργασία με Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων

Σεμινάρια απο το femina career lab σε συνεργασία με Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων

Το Femina Career Lab ξεκινάει, σε συνεργασία με επιλεγμένα Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, την υλοποίηση δια ζώσης και εξ αποστάσεως  σεμιναρίων με θέμα:  «Η γυναίκα στην σύγχρονη αγορά εργασίας: προκλήσεις και εργασιακά δικαιώματα».

Το σεμινάριο  αποτελείται από δύο αλληλένδετες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο: «Η γυναίκα στην σύγχρονη αγορά εργασίας», η Νικόλ Αμβροσιάδου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, M.Sc. και Υπεύθυνη του Femina Career Lab, θα παρουσιάσει το φαινομένου της «γυάλινης οροφής», την εσωοικιακή εργασία και στατιστικά στοιχεία για την ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία.

Στη δεύτερη, με τίτλο «Τα εργασιακά δικαιώματα στη σύγχρονη αγορά εργασίας» η Νομική Σύμβουλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΧΕΝ Ελλάδος, Π. Τσώνη, θα παρουσιάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στον εργασιακό στίβο, τις σύγχρονες μορφές εργασίας, τις αλλαγές με τον νέο εργασιακό νόμο, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που επιβλέπουν την τήρηση των κανόνων του εργατικού δικαίου, στοχεύοντας κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των 18 έως 24 ετών με στόχο την ενημέρωσή τους.

Πρόγραμμα:

  • Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τρίτη 7/11, ώρα: 12:00-13:00  Σύνδεσμος παρακολούθησης  https://zoom.us/my/uowm.diasynd

  • Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δευτέρα 20/11, ώρα: 17:00-18:00  Σύνδεσμος παρακολούθησης:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYxIvBPos5uddgeVBG5MU0sm1iT-rzRyjkHnsyUrH0sM1%40thread.tacv2/1699043907920?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22f1cdfe5a-2b0c-4f93-9f9e-00b636f7a496%22%7d

  • Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πέμπτη 7/12, ώρα: 11:00-12:00  Σύνδεσμος παρακολούθησης:

https://authgr.zoom.us/j/95952680067?pwd=aWJFOFJKbWtaMUpUSFQwUVdFanoyUT09

Meeting ID: 959 5268 0067

Passcode: 586138

  • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Γραφείο Διασύνδεσης

Τρίτη 12/12, ώρα 13:30-15:00

Απαραίτητη η εγγραφή στην ηλεκτρονική φόρμα ΕΔΩ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfsBkU38X4kiG…/viewform

  • Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρασκευή 12/1, ώρα 13:00-14:00