Ημέρα Καριέρας από το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ημέρα Καριέρας από το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η ΧΕΝ Ελλάδος συμμετέχει στην  «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2023: Από τις σπουδές στο επάγγελμα», που διοργανώνει το Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ” – “Career, Liaison & Innovation Office, University of West Attica” (MIS 5073631), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) Παρασκευή 1/12/2023.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – Συνεδρία IΙ

16:00 Νικόλ Αμβροσιάδου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Παναγιώτα Τσώνη, Νομικός, Χ.Ε.Ν. Ελλάδος, θέμα: «Η γυναίκα στην σύγχρονη αγορά εργασίας: προκλήσεις και εργασιακά δικαιώματα»