Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας

Η Γυναίκα στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας

Η ΧΕΝ Ελλάδος σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αιγάλεω, υλοποίησε  σεμινάριο με θέμα:

«H  Γυναίκα στην Σύγχρονη Αγορά Εργασίας: Προκλήσεις & Δικαιώματα»

Η κα. Νικόλ Αμβροσιάδου, Υπεύθυνη του  Κέντρου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας της ΧΕΝ Ελλάδος παρουσίασε το φαινόμενο της γυάλινης οροφής, το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών και τις επιπτώσεις της εσωοικιακής εργασίας.

Η κα. Παναγιώτα Τσώνη, Νομική Σύμβουλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΧΕΝ Ελλάδος, αναφέρθηκε στην αρχή της ίσης μεταχείρισης στον χώρο εργασίας, στην απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου, στην τηλεργασία ως σύγχρονη μορφή απασχόλησης,  στις αλλαγές που εισήγαγε ο νέος εργασιακός νόμος, στη σεξουαλική και ηθική παρενόχληση  (mobbing) στον χώρο εργασίας

Ευχαριστούμε πολύ το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Αιγάλεω για την πρόσκληση!