Στο ταξίδι της επαγγελματικής σου εξέλιξης δεν είσαι μόνη!

 

Η Σταδιοδρομία  σου:

Ως σταδιοδρομία θεωρείται η εξελικτική πορεία που περιέχει το σύνολο των ενασχολήσεων του ατόμου στην επαγγελματική – επιστημονική του ζωή, είτε αμειβομένων είτε μη αμειβομένων, και αφορά στο επάγγελμα, στην δια βίου εκπαίδευση, στον ελεύθερο χρόνο και είναι αλληλένδετη με τα προσωπικά και οικογενειακά σχέδια του ατόμου.

 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας:

Είναι η διαδικασία ανάπτυξης συμβουλευτικής σχέσης ανάμεσα σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματικό σύμβουλο και έναν συμβουλευόμενο με στόχο την διευκόλυνση του ατόμου  να σχεδιάσει και να προγραμματίσει την  εκπαιδευτική και επαγγελματική του ανάπτυξη και εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας διευκολύνει το άτομο  να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί:

 • χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του,
 • τις αξίες του ,
 • ικανότητες,
 • ενδιαφέροντα,
 • δεξιότητες ,
 • κίνητρα,
 • φιλοδοξίες,

διευκολύνει επίσης το άτομο:

 • να θέσει επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς στόχους,
 • να κατανοεί και να τολμά την αλλαγή,
 • να λαμβάνει αποφάσεις,
 • να υλοποιεί και να δεσμεύεται έναντι των αποφάσεων που λαμβάνει.

Επιπρόσθετα, μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, παρέχονται στο άτομο όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας , τι ζητά από το σύγχρονο εργαζόμενο, εργαλεία και τεχνικές για την ένταξη και επανένταξη στον επαγγελματικό στίβο (βιογραφικό και συνέντευξη), καθώς και πληροφορίες για τη δια βίου μάθηση διαδικασία στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.

Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική διαδικασία, στην οποία σχεδιάζεται ένα πλάνο καριέρας με τη αρωγή του συμβούλου με ξεκάθαρα βήματα για την υλοποίησή του.

 

Ατομικό Σχέδιο Δράσης:

Στο feminacareerlab

Θα εργαστούμε μαζί, για να προσδιορίσουμε τους επαγγελματικούς σου στόχους μέσα σε ένα εξατομικευμένο επαγγελματικό Σχέδιο Δράσης.

Μέσω του Ατομικού Σχεδίου Δράσης θα μπορέσεις να αξιολογήσεις τις ικανότητες  και δεξιότητές σου, καθώς  και τον τρόπο, με τον οποίο θα τις βελτιώσεις στον εργασιακό τομέα. Θα σε βοηθήσει, επίσης, να καθορίσεις τους στόχους που θέλεις να πετύχεις μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ακόμη, στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα παρουσιάζονται οργανωμένα οι επαγγελματικές επιλογές και οι ενέργειες και αυτό θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων σου.

Οι  υπηρεσίες  στο Femina Career LAB παρέχονται από εξειδικευμένους συμβούλους σε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας  σε ατομικές συνεδρίες ή και ομαδικά εργαστήρια διαδικτυακά  ή δια ζώσης.

To feminacareerlab λειτουργεί στο Πολυκέντρο Αθηνά της ΧΕΝ Ελλάδος στην Ηλιούπολη, Μαρίνου Αντύπα 81.

Για ραντεβού  και  πληροφορίες επικοινωνήστε  καθημερινά από τις 09.00 έως τις 17.00 στο τηλέφωνο: 2109932820 ή στείλτε e-mail feminacareerlab@xen.gr