Διαγενεακότητα & Συμπερίληψη

 

Η διαγενεακή συνύπαρξη και συνεργασία αποτελούν δομικές έννοιες για τη ΧΕΝ και ενυπάρχουν στην πορεία της από τις απαρχές της Οργάνωσης μέχρι και σήμερα. Αποτελούν τις προϋποθέσεις της διαγενεακής ηγεσίας που αναπτύσσει και αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των γυναικών μέσα στη ΧΕΝ.

 

Η διαγενεακή συνύπαρξη και συνεργασία προωθεί την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Γυναίκες κάθε ηλικίας συνθέτουν τις δεξιότητές τους, συνεργάζονται και παλεύουν για κοινούς στόχους και οράματα δημιουργώντας έναν κόσμο δίκαιο και ειρηνικό για όλους.

 

Οι εθελόντριες της ΧΕΝ, καθώς μεγαλώνουν μπορούν να παραμείνουν ενεργές και να αποκτήσουν νέους ρόλους μέσα στην Οργάνωση.

Τα εμπειρότερα στελέχη εμπνέουν και υποστηρίζουν τις νέες εθελόντριες που αποτελούν το μέλλον της, με:

  • την ενθάρρυνση να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους,
  • το μοίρασμα εμπειριών,
  • την αποδοχή της διαφορετικότητας,
  • ευκαιρίες εκπαίδευσης στη διαγενεακή ηγεσία,

ώστε να ενδυναμωθούν και να ηγηθούν θετικών αλλαγών στη ζωή και στις κοινότητές τους.

 

Η ΧΕΝ έχοντας πάντα το βλέμμα της προς την κοινότητα και με βάση τη θετική εμπειρία της διαγενεακής συνύπαρξης και συνεργασίας, δηλαδή, ότι οι διαφορετικές γενιές γυναικών έχουν πολλά να διδαχθούν η μία από την άλλη και να προσφέρουν στους γύρω τους, σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα και δράσεις που απαντούν στις ανάγκες γυναικών κάθε ηλικίας.