Οι ένοπλες συγκρούσεις, τα πυρηνικά και βιολογικά όπλα, η παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, καθώς και η άνιση κατανομή των οικονομικών πόρων έχουν καταστροφικές συνέπειες για τις γυναίκες, τις οικογένειες και τις κοινότητες. Οι γυναίκες συχνά βιώνουν τις επιπτώσεις σωματικά, ψυχολογικά και μέσω σεξουαλικής βίας.

Με όραμα έναν κόσμο ειρήνης και δικαιοσύνης για όλους, όπου οι γυναίκες κατ’ αρχάς απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, η ΧΕΝ παγκόσμια τις αναπτύσσει και τις ενδυναμώνει, ώστε να ηγηθούν στις τοπικές τους κοινότητες και να επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισοτήτων που τις αφορούν, όπου και αν αυτές εμφανίζονται.

Για το λόγο αυτό, η ΧΕΝ τοπικά, εθνικά και παγκόσμια, στοχεύοντας στην ανάδειξη και την αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της ανισότητας, των διακρίσεων, του αποκλεισμού και τις φτώχειας:

• αναπτύσσει προγράμματα και υλοποιεί καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
• επενδύει στην πρόληψη ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας τις τοπικές κοινότητες στην προστασία από ενδεχόμενους κινδύνους,
• παρέχει φροντίδα, υποστήριξη και ασφαλείς χώρους σε ευάλωτες ομάδες και ιδιαίτερα σε κορίτσια και γυναίκες κάθε ηλικίας, που χρειάζονται υποστήριξη και ενδυνάμωση για να αντιμετωπίσουν έκτακτους κινδύνους ή για να ενταχθούν ισότιμα στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου του (υποστηρικτικές υπηρεσίες, υλική στήριξη, εκπαίδευση, ασφαλή στέγη, κ.ά.)


Συνηγορώντας για έναν κόσμο ειρήνης και δικαοσύνης:

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΧΕΝ έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει το Ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ που αφορά στις γυναίκες, στην ειρήνη και στην ασφάλεια. Συνεργάζεται με οργανισμούς, μετέχει σε διεθνή fora, ερευνά και εγκαλεί τις κυβερνήσεις να τηρήσουν τις διεθνείς τους δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG), της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (CSW),της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) και του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληρθυσμό (ICPD).

Από το 2009, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός της Παγκόσμιας ΧΕΝ “Power to Change” χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ηγεσίας των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών με στόχο την προάσπιση της ειρήνης και της δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια χρηματοδοτούνται δράσεις όπως:

• η εκπαίδευση των γυναικών σε αναπτυσσόμενες χώρες στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης

• το πολυετές σχέδιο των ΧΕΝ Παλαιστίνης, Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας, με στόχο την αποτύπωση του αντίκτυπου των ένοπλων συγκρούσεων στις ζωές των γυναικών και παιδιών και την εκπαίδευση των γυναικών, ώστε να ηγηθούν στην προάσπιση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην περιοχή,

• η ενημέρωση και κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στην Αφρική για την πρόληψη της διάδοσης του HIV και την προάσπιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων (SRHR),

• η υποστήριξη των νέων γυναικών και κοριτσιών που έχουν πληγεί από το ιό Ebola στην Ανατολική Αφρική,

• η ανταπόκριση σε πρακτικές, άμεσες ανάγκες των γυναικών (τρόφιμα, στέγαση, είδη υγιεινής και συμβουλευτικές υπηρεσίες) που ζουν σε κοινότητες που έχουν πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές.

Παράλληλα, οι νέες γυναίκες της Οργάνωσης μέσα από τη συμμετοχή τους σε διεθνή fora, οργανισμούς και πρωτοβουλίες:

• έφεραν στο επίκεντρο την ηγεσία των νέων γυναικών στην Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών (CSW) του Ο.Η.Ε.,
• επηρέασαν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών.
• συνδιαμόρφωσαν τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,
• άσκησαν πίεση στις συναντήσεις της Αφρικανικής Ένωσης, ώστε να υιοθετήσει μια κοινή θέση για τον τερματισμό των παιδικών γάμων,
• συνηγόρησαν για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα με διαβουλεύσεις της Επιτροπής για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) και της Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα στην Αφρική (ICASA), ενώ παράλληλα συνεργάστηκαν με αφρικανικά κράτη σε δράσεις εξάλειψης παραδοσιακών επιβλαβών πρακτικών, όπως η κλειτοριδεκτομή,
• κάλεσαν τις κυβερνήσεις των αφρικανικών κρατών να ενισχύσουν την εκπαίδευση, να προάγουν την υγεία και να προασπιστούν την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών,
• ενέκριναν αποφάσεις για δράση σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών, την κατάργηση της χρήσης πυρηνικών όπλων, καθώς και την εφαρμογή του Ψηφίσματος του Ο.Η.Ε. στη Μέση Ανατολή για την προστασία των γυναικών στις εμπόλεμες ζώνες (UNSCR 1325),
• εθνικές και τοπικές ΧΕΝ υποστήριξαν δράσεις για την προώθηση της Καμπάνιας «#MeToo» με στόχο την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικών.