Καλως ήρθατε

  • σέβεται τη διαφορετικότητα και προωθεί την ανοχή και τον αμοιβαίο σεβασμό,
  • εργάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών σε όλους τους τομείς της ζωής,
  • προωθεί τη νέα γυναίκα σε θέσεις ηγεσίας,
  • μεριμνά για την Υγεία της Γυναίκας και το βιώσιμο Περιβάλλον,
  • σχεδιάζει και υλοποιεί σχετικά προγράμματα.