Μήνας: Φεβρουάριος 2017

Ανάπτυξη της ηγεσίας των νέων γυναικών

Ανάπτυξη της ηγεσίας των νέων γυναικών – Συνέντευξη με την Άρτεμη Καλαβάνου,

Κοινωνιολόγο – Κοινωνική Ανθρωπολόγο, Πρόεδρο της ΧΕΝ Ελλάδος


Από πότε η ΧΕΝ έχει θέσει ως προτεραιότητά της την ανάπτυξη της ηγεσίας των νέων γυναικών;

 Είναι μία συζήτηση που είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Όμως το 1999 στο Παγκόσμιο Συμβούλιο στο Kάϊρο ψηφίστηκε η συμμετοχή γυναικών ηλικίας 30 χρονών και κάτω στη Διοίκηση αλλά και σε επιτροπές και σε ομάδες εργασίας κάθε επιπέδου, σε ποσοστό 25% τουλάχιστον.

Το ψήφισμα αυτό αποτελεί πια καταστατική υποχρέωση και της XEN Ελλάδος, ως πλήρες μέλος της Π/XEN. Βέβαια η συζήτηση αλλά και το ψήφισμα δεν αφορά μόνο την αριθμητική παρουσία των νέων γυναικών.


Γιατί η συμμετοχή των νέων γυναικών είναι προτεραιότητα για τη ΧΕΝ;

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο του 2007 στην Kένυα  ανέδειξε τις προσπάθειες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση από πολλές εθνικές XEN. Όμως λόγω της σοβαρότητας του, το θέμα της ηγεσίας των νέων γυναικών αναδείχθηκε σε παγκόσμια προτεραιότητα για την τετραετία 2008-2012 μαζί με την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Πιστεύουμε ότι η επένδυση στη νέα ηλικιακά ηγεσία είναι μια επένδυση για το μέλλον. H γυναικεία ηγεσία, και ιδιαίτερα η ηγεσία των νέων γυναικών μέσα στη XEN, αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο. Αποτελεί απόδειξη για τη συλλογική δύναμη ενός κινήματος, που συγκεντρώνει νέα και παλαιότερα ηγετικά στελέχη, για να δημιουργήσει αλλαγή.


Αυτές οι αλλαγές είναι μια «εύκολη» υπόθεση;

 Κάθε άλλο. Απαιτείται σκληρή δουλειά εκ μέρους των παλαιών στελεχών στην ανεύρεση και προετοιμασία αυτής της νέας ηγεσίας. Σκληρή δουλειά, η οποία συχνά δεν μπορεί να αποτιμηθεί καθώς δεν έχει άμεσα αποτελέσματα. Αφορά στην ενδυνάμωση των νέων γυναικών ώστε να διεκδικήσουν τη θέση τους στην οργάνωση και στην κοινωνία. Στόχος, είναι να δημιουργήσουμε γυναίκες ηγέτες, ανάμεσά τους και νέες γυναίκες, που θα επηρεάσουν με την δράση τους τις κοινότητές τους και τη ζωή άλλων γυναικών.

Η ανάπτυξη της ηγεσίας και ιδιαίτερα των νέων γυναικών έχει σημασία. Θα δυναμώσει και θα κλιμακώσει καταρχήν την επίδραση και την απόδοση

των προγραμμάτων και των υπηρεσιών της XEN, κατά δεύτερο θα αυξήσει την ευκρίνεια του οράματος, του σκοπού και του στίγματος της Π/XEN, και τέλος θα διαφυλάξει τη φήμη της οργάνωσης.

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη διαδοχή μέσα από μια δημοκρατική λήψη αποφάσεων για τη μελλοντική διακυβέρνηση και διαχείριση της ΧΕΝ.

Στόχος αλλά και όραμα για το μέλλον είναι να δημιουργήσουμε μαζί με τις νέες γυναίκες ένα ευέλικτο δημοκρατικό κίνημα κοινοτικής αλληλεγγύης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας με αποτελεσματική διακυβέρνηση και διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, με δυνατούς μηχανισμούς συνεργασιών συντονισμού και υποστήριξης. Η εκπλήρωση αυτού του οράματος είναι δυνατή όταν οι νέες γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Διαφορετικά υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας.


Οι νέες γυναίκες πώς θα ενδυναμωθούν ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτεί η γυναικεία ηγεσία;

 Προετοιμασία και ενίσχυση των γυναικών για «ποιοτική ηγεσία» σημαίνει αλλαγή των αντιλήψεων και του τρόπου σκέψης. Πρέπει να εμπιστευτούμε τους νέους ανθρώπους. Να δημιουργήσουμε το χώρο και τις ευκαιρίες για τις γυναίκες να δοκιμάσουν και να ωριμάσουν ως ηγέτες. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε πολιτικές που θα επιτρέψουν στις νέες γυναίκες να είναι οι ηγέτες του σήμερα και του αύριο. Θα πρέπει να αναφερθούμε με ειλικρίνεια στα εμπόδια που περιορίζουν και περιθωριοποιούν τις γυναίκες μέσα στους κόλπους της οργάνωσης αλλά και έξω από αυτή.


Πώς οι νέες γυναίκες θα ενθαρρυνθούν ώστε να αναλάβουν υπεύθυνο ρόλο μέσα στη ΧΕΝ;

Η επίτευξη του στόχου αυτού δεν είναι εύκολη. Δεν περιμένουμε να υλοποιηθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Προϋπόθεση για αλλαγή είναι η συλλογική κατανόηση του ζητήματος από όλες μας. Οι προσπάθειές μας δεν θα είναι αποτελεσματικές αν δεν έχουμε συλλογική ενιαία αντίληψη για την ανάγκη αλλαγής. Επομένως η νέα ηλικιακά ηγεσία αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο στόχο που απαιτεί συγκεκριμένα βήματα και στάδια. Αφορά το μέλλον της Οργάνωσης.


Η συνύπαρξη των νέων και μεγαλύτερων σε εμπειρία γυναικών πώς βοηθά την ανάπτυξη της συλλογικής δύναμης της οργάνωσης;

 Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία ή σπουδαιότητα στην ηγεσία των νέων γυναικών έναντι των άλλων. Οι νέες γυναίκες δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους της Οργάνωσης χωρίς την παρουσία, τη συνεργασία και την εμπειρία των παλαιοτέρων. H δύναμη και η αλληλεγγύη χρειάζεται να συνυπάρξει ανάμεσα στα στελέχη (παλαιά και νέα) ώστε να διαμορφωθούν υπηρεσίες, που θα διαφυλάξουν το όνομα της XEN και θα αποδώσουν αυτό που της αξίζει λόγω της ιστορίας της αλλά και της προσφοράς της σε γυναίκες όλων των ηλικιών. Μην ξεχνάμε ότι η ΧΕΝ είναι η μεγαλύτερη γυναικεία οργάνωση που προσφέρει υπηρεσίες.


Αφού σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε ένα τελευταίο σχόλιο.

 Σκοπός της Π/ΧΕΝ ήταν και παραμένει η ανάπτυξη της ηγεσίας και της συλλογικής δύναμης των γυναικών και των κοριτσιών σ’ όλο τον κόσμο για να επιτευχθεί δικαιοσύνη, ειρήνη, υγεία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία και βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους ανθρώπους.

 Προς αυτήν την κατεύθυνση η ΧΕΝ συνηγορεί και στηρίζει τον εθελοντισμό, τη διαφορετικότητα, την ανεκτικότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα. Η ΧΕΝ Ελλάδος δεν θα λείψει από αυτή την προσπάθεια. Αυτό αποδεικνύει η παρουσία της μέσα στο παγκόσμιο κίνημα. Θα σχεδιάσει, θα προγραμματίσει και θα υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές που θα διευκολύνουν αυτή την αλλαγή. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια πετυχημένη προσπάθεια είναι η στήριξη όλων των στελεχών της.

Περισσότερα

Εισήγηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης : «Δικαιώματα Γυναικών : Επιθέσεις – Προοπτικές. Προτάσεις και Πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών (γυναικείων και φεμινιστικών οργανώσεων)»

Επιτρέψτε μας να ευχηθούμε στην Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής κάθε επιτυχία και δύναμη για την επίτευξη του έργου της τη νέα περίοδο και να ευχαριστήσουμε θερμά για την πρόσκλησή μας στις εργασίες της. Η Επιτροπή αυτή έχει πολλά σημαντικά θέματα να διαχειριστεί και οι πολίτες προσδοκούν από αυτή τα μέγιστα, καθώς τα θέματά της σχετίζονται με τη νεότητα, την ισότητα και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Γνωρίζουμε ότι από τις προηγούμενες εργασίες της υπάρχει αρκετό υλικό και εξαιρετικά χρήσιμες εκθέσεις προκειμένου να συζητηθεί ο νέος προγραμματισμός της.

Για εμάς η Επιτροπή είναι σημαντική και για έναν άλλο λόγο, καθώς είχε σκύψει με σοβαρότητα στα θέματα του εθελοντισμού. Η νομική κατοχύρωση του εθελοντισμού δυστυχώς δεν τελεσφόρησε με συνέπεια σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης να δημιουργείται ένα ασφυκτικό περιβάλλον για όλες όσες τολμούν και επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των γυναικών και της στήριξής τους.

Σε μια εποχή επιτακτικής ανάγκης για προσωπικό και κοινωνικό επαναπροσδιορισμό, για αναζήτηση νέων-καινούργιων-καινοτόμων λύσεων σε επείγοντα συλλογικά προβλήματα, οι γυναίκες της ΧΕΝ, όπως άλλωστε σε κάθε περίοδο κοινωνικής κρίσης, βρίσκονται στο προσκήνιο εμπνέοντας με τη δημιουργικότητά τους, αναλαμβάνοντας ηγετικές ευθύνες και πρωτοβουλίες και αναπτύσσοντας νέες δράσεις χρήσιμες για την καθημερινότητα της νέας ή της μεγαλύτερης γυναίκας που βρίσκεται σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας, που επιδιώκει να συντηρήσει τον εαυτό της ή την οικογένεια της και να δώσει προοπτική στα μέλη της.

Τα στελέχη της ΧΕΝ γυναίκες από όλη την Ελλάδα, εργαζόμενες στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενες ή άνεργες, χωρίς κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο, προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες που θα επιτρέψουν στις νέες γυναίκες να συνεχίσουν την ζωή και τον προγραμματισμό τους με στόχους και όνειρα.

Στο δύσκολο αυτό έργο τους, μέσα από την πολυπλοκότητα των καθημερινών τους ρόλων και με δεδομένο τα βαθιά ριζωμένα έμφυλα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν, χρειάζονται ενίσχυση, υποστήριξη και δικτύωση τόσο με δημόσιους όσο και με ιδιωτικούς φορείς.

Έχοντας παρακολουθήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση Σας την κατάθεση προτάσεων εκ μέρους των μελών της Επιτροπής θα θέλαμε με τη σειρά μας να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε την ανάγκη εξέτασης των θεμάτων καταρχάς σε οριζόντιο επίπεδο καθώς και την αποφυγή του κατακερματισμού σε επιμέρους θέματα. Τα θέματα της νεότητας οφείλουν να εξετασθούν οριζόντια και στη συνέχεια με εξειδίκευση. Η νεότητα ως ζήτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ασφαλώς και τη νεότητα της δεύτερης γενιάς μεταναστών ή προσφύγων. Αλλά πρώτα πρέπει να συζητηθεί η νεότητα per se.

 

Η ΧΕΝ είναι μια παγκόσμια, γυναικεία, εθελοντική Οργάνωση με οραματικό στόχο την ενδυνάμωση όλων των γυναικών να ηγηθούν και να επιφέρουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους και τις κοινότητες μέσα στις οποίες ζουν. Στη μακρόχρονη ιστορία της έχει επιλέξει να στέκεται κοντά στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και πάντοτε με σεβασμό στην διαφορετικότητα από όπου και αν αυτή προέρχεται (θρησκεία, μορφωτικό επίπεδο, καταγωγή, κοινωνικό υπόβαθρο).

Σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση επιδεινώνει τη θέση των γυναικών, ενισχύει τις έμφυλες διακρίσεις, γίνεται άλλοθι για την καταπάτηση δικαιωμάτων που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αυτονόητα για τις γυναίκες κάθε ηλικίας, η ΧΕΝ Ελλάδος επενδύει κατά προτεραιότητα τους πόρους της σε προγράμματα και υπηρεσίες με σκοπό τη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση, την εργασία, την ασφάλιση, την πρόσβαση στις υπηρεσίες, την ασφαλή στέγη, την ενεργό συμμετοχή στη δημόσια ζωή και στη λήψη αποφάσεων.

Είμαστε κοντά σε νέες φοιτήτριες και τις οικογένειές τους που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση υλοποιώντας στεγαστικό πρόγραμμα στην Ηλιούπολη. Από το 2013 προασπίζουμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση νέων γυναικών από την περιφέρεια που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ξεκίνημα και στην ολοκλήρωση των σπουδών τους στις ανώτατες σχολές της Αθήνας και του Πειραιά. Με οικογενειακό και προσωπικό εισόδημα κάτω και από τα ήδη χαμηλά επίσημα όρια της φτώχειας, οι νέες αυτές γυναίκες και οι οικογένειές τους υποστηρίζονται και ενδυναμώνονται να κρατήσουν ψηλά στις προτεραιότητές τους τις σπουδές και την εκπαίδευση.

Είμαστε κοντά στις μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, στις γυναίκες που υποαπασχολούνται, στις γυναίκες που εξαναγκάζονται σε μαύρη/αδήλωτη εργασία, στις γυναίκες που ετεροαπασχολούνται.

Η οικονομική κρίση αποτελεί μορφή βίας που στερεί το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση και καθιστά τις γυναίκες ευάλωτες σε διάφορες μορφές εκμετάλλευσης στο χώρο εργασίας τους και συχνά αποδέκτες βίας στην οικογενειακή τους ή / και την εργασιακή τους ζωή, βίας ψυχολογικής, σωματικής, ή σεξουαλικής.

Οι συνθήκες που επικρατούν είναι γνωστές. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, «το γυναικείο πρόσωπο της εγγεγραμμένης ανεργίας στην Ελλάδα για το έτος 2016 φτάνει σε ποσοστό 62%» και, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μακροχρόνια ανεργία των γυναικών διαμορφώνεται στο 72,2%, όπως και σύμφωνα με στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης για τις γυναίκες αγγίζουν το 61,1%. Η ανεργία, η «μαύρη» εργασία και οι άτυπες και επισφαλείς μορφές των συμβάσεων εργασίας πλήττουν πιο έντονα τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης και προσόντων και τις καθιστούν περισσότερο ευάλωτες στη φτώχεια. Η Ελλάδα εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους κάτω των 25 ετών τους τελευταίους μήνες του 2016 με 46,1 % και ακολουθούν η Ισπανία, με 44,4 % και η Ιταλία με 39.4 %. Αυτές οι συνθήκες οδήγησαν τα τελευταία χρόνια πάνω από 200.000 πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Με τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής στην Απασχόληση παρέχουμε αδιάκοπη ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη, ατομική ή ομαδική, σε κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης, ή, εθνότητας, με στόχο την βελτίωση της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας και την καλύτερη δυνατή διαχείριση των δεξιοτήτων της.

Καταβάλλουμε καθημερινά κόπο, χρόνο και προσπάθεια για να δώσουμε σε κάθε γυναίκα έγκυρη ενημέρωση σε θέματα της αγοράς εργασίας.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε έντονο το ενδιαφέρον των γυναικών για συμμετοχή σε προκηρύξεις και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης. Τα αιτήματα που λαμβάνουμε αποτυπώνουν την αγωνία τους να παρακολουθήσουν τις συνεχείς αλλαγές στη συνδιαλλαγή με τις υπηρεσίες, να κατανοήσουν τη διάκριση στη μορφή και το περιεχόμενο, να εξοικειωθούν με περίπλοκες διαδικασίες, να αντιμετωπίσουν τις δυσλειτουργίες των ηλεκτρονικών συστημάτων, και εν τέλει να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η συνεχής απόρριψη και ματαίωση που βιώνουν κατά την αναζήτηση εργασίας που τις αποθαρρύνει ακόμη περισσότερο από την εξάσκηση του δικαιώματος τους για ισότιμη συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Η επιθυμία μας να σταθούμε αρωγοί στον αγώνα των γυναικών μας ώθησε να σχεδιάσουμε μια σειρά από εκπαιδευτικές συναντήσεις με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την αναζήτηση εργασίας μέσω δημοσίων προσκλήσεων/προκηρύξεων και την εξασφάλιση απασχόλησης σε συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας.

 

Είμαστε κοντά στις νέες γυναίκες και τις γυναίκες που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της αβεβαιότητας για το μέλλον, της ανεργίας, της άγνοιας και της χαμηλής αυτοεκτίμησης επιλέγουν την έκτρωση ως κύρια μέθοδο αντισύλληψης.

Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία η Ελλάδα κατέχει πανευρωπαϊκά την πρώτη θέση στις διακοπές κυήσεων με 40.000 κορίτσια τον χρόνο, κάτω των 18 ετών να καταφεύγουν στην έκτρωση. Σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει τη σεξουαλικότητα των νέων με άγνοια, ταμπού και υποκρισία, η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, συνδυασμένη με την ενημέρωση πάνω στα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς να καταλάβουν τη σημασία της αντισύλληψης, που πρέπει να αφορά τόσο τα κορίτσια όσο, όμως και τα αγόρια. Για το λόγο αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας να καθιερώσει τη Θεματική Εβδομάδα.

Ήδη από το 2013, η ΧΕΝ Ελλάδος έχει δημιουργήσει και προωθήσει στα 25 τοπικά Κέντρα της ανά την Ελλάδα φάκελο υλικού με τίτλο «Μυστικά και Ψέματα» για την εμψύχωση δράσεων με θέματα που αφορούν στο δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των νέων γυναικών και γυναικών, στην ανάγκη απόκτησης θετικής αυτοεικόνας και ισχυρής αυτοεκτίμησης η έλλειψη των οποίων γνωρίζουμε ότι επηρεάζει δραματικά τις επιλογές τους.

Είμαστε κοντά στις γυναίκες που αποκλείονται από θέσεις ευθύνης με πρόφαση τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά, στις γυναίκες που πασχίζουν να ανελιχθούν, να δημιουργήσουν, να επιχειρήσουν, να έχουν ενεργό συμμετοχή στα κοινά αλλά συναντούν εμπόδια λόγω του φύλου τους.

Η ΧΕΝ επιδιώκει, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, να επιτρέψει στις νέες γυναίκες να συμμετέχουν αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης και προετοιμάζοντας δράσεις χρήσιμες για την ίδια την νεότητα. Είναι ίσως μία από τις λίγες Οργανώσεις που προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα Διοίκησης και Ηγεσίας για τις νέες γυναίκες. Πιστεύουμε ότι οι νέες και οι νέοι χρειάζεται να συμμετέχουν στην οικονομική κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Η εξασφάλιση αυτού του δικαιώματος θα φέρει με την σειρά του μια ισχυρότερη δημοκρατία για τον τόπο μας και θα κατοχυρώσει το μέλλον του.

Για την ΧΕΝ οι δείκτες ερευνών και στατιστικών στοιχείων για τη θέση των γυναικών και των νέων στην ελληνική κοινωνία δεν είναι απλοί αριθμοί. Μεταφράζονται σε πρόσωπα, είμαστε όλες εμείς και οι οικογένειές μας που προσδοκούμε ένα καλύτερο αύριο και αγωνιζόμαστε μέσα στην κρίση,

Είμαστε εμείς οι ίδιες που προσφέρουμε εθελοντικά ή εργαζόμαστε στην οργάνωση,

Είναι οι γυναίκες που προσέρχονται στα τοπικά Κέντρα ΧΕΝ – σε ασφαλείς χώρους- για να λάβουν υπηρεσίες ή να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους,

Είναι οι γυναίκες, ιδιαίτερα οι νέες που στη σύγχρονη Ελλάδα στερούνται το δικαίωμα στην εργασία, την αξιοπρεπή αμοιβή, την ασφάλιση, την εξέλιξη, τη δημιουργία οικογένειας.

Η ΧΕΝ, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο έχει σταθεί συνεπής αρωγός των γυναικών σε κρίσιμες στιγμές. Όσο κι αν αλλάζουν οι περιστάσεις και οι εποχές, η κατεύθυνση παραμένει η ίδια: η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να ηγηθούν και να δημιουργήσουν έναν ασφαλή κόσμο για όλους.

Περισσότερα

Οι Θετικές Δράσεις στην Παγκόσμια ΧΕΝ

«Το όραμα της Παγκόσμιας ΧΕΝ είναι ένας κόσμος πλήρους συμπερίληψης, όπου η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η υγεία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η φροντίδα για το περιβάλλον προωθούνται και υποστηρίζονται από τη γυναικεία ηγεσία. Η Παγκόσμια ΧΕΝ αναγνωρίζει την ίση αξία όλων των ανθρώπων…

«Ο σκοπός της Παγκόσμιας ΧΕΝ είναι να αναπτύξει την ηγεσία και την συλλογική δύναμη των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο για να επιτευχθεί δικαιοσύνη, ειρήνη, υγεία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία και ένα βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους ανθρώπους» (Άρθρο 4)

Το 2011 στη Ζυρίχη, το 27ο Παγκόσμιο Συμβούλιο της ΧΕΝ ενέκρινε μια τετραετή συμβουλευτική διαδικασία για τον οραματισμό του μέλλοντος. Ο στόχος ήταν το κίνημα να ακολουθήσει μια τολμηρή κοινή ατζέντα που θα εξασφάλιζε μια δυνατή αίσθηση του συλλογικού μας μέλλοντος και θα αναγνώριζε κοινούς στόχους, οι οποίοι θα πραγματοποιούνταν μέσω τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων δράσεων. Όλες οι οργανώσεις – μέλη συμφώνησαν να εργαστούν προς την δημιουργία μιας οραματικής ατζέντας, την οποία οι κοινότητες θα έκαναν κτήμα τους, θα τη μοιράζονταν και θα την εξέφραζαν μέσω μια ποικιλίας προσεγγίσεων και χρονοδιαγραμμάτων. (Πρακτικά, World Council, 2011).

Ο τωρινός κόσμος αποτελείται από 7 δισεκατομμύρια άτομα, από τα οποία τα 1.8 δισεκατομμύρια είναι νέοι. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι μέχρι το 2035 ο πληθυσμός του κόσμου θα τριπλασιαστεί με τους νέους να αποτελούν την πλειονότητα.

Σε πολλά μέρη του κόσμου, η πλειοψηφία των νέων θα είναι κορίτσια. Αυτή η τάση θα επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα λήψης αποφάσεων, στην παραγωγή, στην καινοτομία, στην κατανάλωση και στο είδος των υπηρεσιών που θα χρειάζονται οι κοινότητες, ειδικά όσο αφορά τις νέες γυναίκες και τα κορίτσια.

Πρέπει να αναμένουμε τον θετικό ρόλο που θα μπορούν να παίξουν οι μορφωμένοι, ενδυναμωμένοι και επιδέξιοι νέοι στην προώθηση της ειρήνης,  της δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλων και στη φροντίδα για το περιβάλλον μας.

Σε έναν κόσμο με ανισότητες μεταξύ των φύλων, με βία και με περιθωριοποίηση των γυναικών και των κοριτσιών, είναι απολύτως απαραίτητο να μετασχηματίσουμε το ρόλο των γυναικών και των κοριτσιών και ταυτόχρονα να αλλάξουμε τις δομές ισχύος και τις γενεσιουργούς αιτίες της καταπάτησης δικαιωμάτων, των συγκρούσεων, της φτώχειας και της περιθωριοποίησης.

Σήμερα οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των φτωχών στον κόσμο και διατρέχουν επίσης τον υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης στις επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών και της ανθρωπογενούς καταστροφής του περιβάλλοντος…

Η αυξανόμενη ένταση και συνθετότητα των ένοπλων συγκρούσεων και της κατοχής, η εθνοτική βία, η στρατιωτική καταπίεση, η τρομοκρατία και η εύθραυστη διακυβέρνηση συνεχίζουν να έχουν καταστροφικές συνέπειες στις γυναίκες, στις οικογένειες και στις κοινότητες

Το κίνημα της ΧΕΝ πρέπει να στηρίξει και να γίνει μια πηγή διεκδίκησης και επιβεβαίωσης της αξιοπρέπειας και ηγεσίας όλων των γυναικών στην εκκλησία και την κοινωνία.

Με έτος ίδρυσης το 1855, η ΧΕΝ είναι η παλαιότερη οργάνωση διοικούμενη από γυναίκες που έχει με συνέπεια εστιάσει στο χτίσιμο της ηγεσίας των νέων γυναικών και των κοριτσιών και στην παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα.

Η ΧΕΝ έχει συνδεδεμένες οργανώσεις σε 108 χώρες και έχει αναπτυσσόμενες ομάδες σε ακόμα 19 χώρες … Δεν έχει υπάρξει ποτέ ένας πλήρης, παγκόσμιος λογιστικός έλεγχος του κινήματος για να καταγραφούν τα αποτελέσματα μας και οι ικανότητες μας και να παραχθούν πληροφορίες που θα τοποθετήσουν το κίνημα μας στο μέλλον. Εντούτοις, αυτό είναι που επιτρέπει στην ΧΕΝ να συνδεθεί με τις γυναίκες και τα κορίτσια και να έχει επίδραση στις ζωές τους σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

Οι Κοινές μας Αξίες:

Το καταστατικό της Παγκόσμιας ΧΕΝ και άλλες πολιτικές έχουν πολλές φορές επανορίσει τις κοινές μας αξίες. Αυτές περιλαμβάνουν:

Τοποθέτηση της ενδυνάμωσης των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών στο κέντρο της δουλειάς μας.

Τιμή στα χριστιανικά μας θεμέλια, αποδεχόμενες όμως γυναίκες κάθε θρησκείας και προέλευσης.

Σεβασμός της διαφορετικότητας και στήριξη των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: της συμμετοχής, της ισότητας και μη διάκρισης και της λογοδοσίας.

Αγώνας για την άσκηση διαγενεακής και κοινής ηγεσία.

Προώθηση του εθελοντισμού και των αποτελεσματικών συνεργασιών που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Καθιέρωση δικών μας προδιαγραφών, που μας βοηθούν να λειτουργήσουμε με ακεραιότητα και να εξασφαλίσουμε ορθή διακυβέρνηση και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, εξακολουθώντας να τιμούμε την ιστορία του κινήματος της ΧΕΝ, το συνεχιζόμενο έργο και τη διαφορετικότητα.

Οι τακτικές μας: Ηγεσία, Υπηρεσίες, Ηγεσία και Συνηγορία: Ο βασικός σκοπός της ΧΕΝ είναι να αναπτύξει την ηγεσία των γυναικών και κοριτσιών και με κοινή εργασία να δημιουργήσει έναν κόσμο δικαιοσύνης, ειρήνης, ελευθερίας, υγείας, και φροντίδας προς το περιβάλλον.

Η αποστολή και η εντολή του κινήματός μας εξασφαλίζουν ότι έχουμε αποτελεσματικές, ενδυναμωμένες ηγέτιδες για να διοικήσουν τις ΧΕΝ μας. Παρόλα αυτά, χρειαζόμαστε επίσης την στρατηγική συνεργασία με άλλους οργανισμούς για να πετύχουμε τους στόχους μας και να προσφέρουμε υπηρεσίες, προγράμματα και αποτελεσματική συνηγορία. Οι ΧΕΝ μας πρέπει να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην ανταπόκριση στις πρακτικές, άμεσες ανάγκες των γυναικών και, ταυτόχρονα, στην αντιμετώπιση των βασικών αυτιών της ανισότητας, των διακρίσεων, του αποκλεισμού ή της φτώχειας.

….

 Η Διοίκηση της Παγκόσμιας ΧΕΝ έχει υιοθετήσει και συστήνει τα παρακάτω ως τον συλλογικό, τολμηρό και μετασχηματιστικό στόχο του 2035 προς υιοθέτηση από το 28ο Συμβούλιο της Παγκόσμιας ΧΕΝ:

Μέχρι το 2035, 100 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια μετασχηματίζουν τις δομές ισχύος για να δημιουργήσουν δικαιοσύνη, ισότητα των φύλων και ένα κόσμο χωρίς βία και πόλεμο, διοικώντας μια βιώσιμη ΧΕΝ, που συμπεριλαμβάνει όλες τις γυναίκες.

Το κίνημα της ΧΕΝ πρέπει να αντιμετωπίσει τις υπόγειες ρίζες των ανισοτήτων, των παραβιάσεων δικαιωμάτων, της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού των γυναικών καθώς και το χάσμα στην πρόσβασή τους στις ευκαιρίες.

Ο μετασχηματισμός των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών δομών ισχύος που επί του παρόντος εκφράζονται μέσα από την πατριαρχία είναι απαραίτητος. Αυτό θα απαιτήσει μια πλήρη ανάλυση της εξουσίας καθώς και αλλαγές μέσα και έξω από το κίνημα για να αντιμετωπιστούν θέματα που σχετίζονται με προνόμια και δικαιώματα, ειδικά σε σταυροδρόμια της φυλής, της τάξης, της κάστας και του φύλου.

Ισότητα των φύλων σημαίνει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες και τα αγόρια και τα κορίτσια θα έπρεπε να χαίρουν ίσων δικαιωμάτων, ευθυνών και ευκαιριών. Επίσης, σημαίνει πως τα συμφέροντα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών λαμβάνονται εξίσου υπόψη ενώ αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα εντός αυτών των ομάδων.

Η Σύμβαση για τη Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) ορίζει την διάκριση ως «κάθε διαχωρισμό, αποκλεισμό ή περιορισμό με βάση το φύλο, που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα την καταστροφή ή ακύρωση της αναγνώρισης, της απόλαυσης ή άσκησης εκ μέρους των γυναικών –ανεξαρτήτως της οικογενειακής τους κατάστασης- σε μια βάση ισότητας ανδρών και γυναικών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό ή άλλο τομέα» (Άρθρο 1). Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες της ΧΕΝ συχνά στοχεύουν στα συμπτώματα της διάκρισης βάσει του φύλου. Παρόλα αυτά, ο στόχος του 2035 διασφαλίζει ότι η ΧΕΝ εργάζεται με τους συνεργάτες της για να μετασχηματίσει τον κόσμο ώστε και οι γυναίκες και οι άνδρες να έχουν ίση εκτίμηση, ίσες ευκαιρίες και ίση συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Η ΧΕΝ αγκαλιάζει πλήρως τη διαφορετικότητα στη φυλή, την εθνικότητα, την υγεία, το status, την κοινωνική τάξη, την κάστα, τις ειδικές ικανότητες, την ιθαγένεια, όλες τις ηλικίες, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την πίστη.

Το 2035 η Παγκόσμια ΧΕΝ θα γίνει μια οργάνωση μελών με ευέλικτες, καινοτόμες συνεργασίες εντός των χωρών και διεθνώς, η κάθε μία από τις οποίες θα ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα προσέλκυσης μελών και ενεργοποίησης του κινήματος.

Η Παγκόσμια ΧΕΝ, θα καθιερωθεί ως φωνή, ηγέτης, σύνοδος, υπερασπιστής και σημείο αναφοράς για την ηγεσία των νέων γυναικών και κοριτσιών σε όλον τον κόσμο.

 

«Το μέλλον δεν είναι ένας τόπος προς τον οποίο πηγαίνουμε, αλλά ένας τόπος που δημιουργούμε. Δεν πρέπει να βρούμε αλλά να φτιάξουμε τα μονοπάτια και καθώς θα τα φτιάχνουμε θα αλλάζουμε και εμείς και ο προορισμός.» John H Schaar

Περισσότερα

Εργασιακές σχέσεις γυναικών

Όπως αναδεικνύεται από τις προσωπικές μαρτυρίες γυναικών κάθε ηλικίας, προέλευσης και προσόντων που υποστηρίζονται συμβουλευτικά στη ΧΕΝΕ παρατηρείται ότι :

 • Γίνονται συχνές παραβιάσεις εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων,
 • Υπάρχουν συχνά περιστατικά ανασφάλιστης και μαύρης εργασίας (συχνά με υπόσχεση υπογραφής σύμβασης αργότερα ή εξ αρχής ενημέρωση πως δεν πρόκειται να δηλωθεί η εργασία)
 • Περιστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μερικής απασχόλησης, ενώ η εργασία είναι 8ωρη ή και παραπάνω ώρες
 • Ενώ υφίσταται σύμβαση εργασίας, υπάρχουν παραβιάσεις στον τρόπο ασφάλισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αμοιβή με σύμβαση έργου (ΟΑΕΕ) ενώ πρόκειται ξεκάθαρα για εξαρτημένη εργασία (ΙΚΑ).
 • Επίσης, καταβολή αμοιβής με απλή απόδειξη δαπάνης (χωρίς ένσημα), ενώ δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (δεν υπάρχει άλλη ασφάλιση του εργαζομένου)
 • Εργασιακή απασχόληση που δηλώνεται τελικά ως εθελοντική προσφορά
 • Καθυστέρηση στη σύναψη και απόδοση της σύμβασης εργασίας με αποτέλεσμα να πληρώνονται πρόστιμα από τον εργαζόμενο
 • Δήλωση εργαζομένης σε άλλη θέση/ειδικότητα με κατώτερες απολαβές και ασφαλιστικές εισφορές: π.χ. επιστήμονες, γραφίστες, λογιστές που δηλώνονται υπάλληλοι γραφείου
 • Εργασιακή απασχόληση υπερωριακά ή σαββατοκύριακα χωρίς απολαβές
 • Μη απόδοση των ημερών αδείας που ορίζει ο νόμος
 • Παραβιάσεις και εξαναγκασμοί που αφορούν την άδεια λόγω ασθενείας
 • Απόλυση εργαζόμενης λόγω εγκυμοσύνης
 • Κατάφορη παραβίαση άλλων όρων εργασιακής σύμβασης: π.χ. δηλωμένη άλλη διεύθυνση εργασίας, άλλο ωράριο
 • Εξαναγκασμοί με στόχο να αποδεχτεί η εργαζόμενη εργασίες που δεν εμπίπτουν στο καθηκοντολόγιο ή άλλες δυσμενείς συνθήκες εργασίας
 • Πολλαπλές συμβάσεις λίγων ημερών – γραφεία ενοικίασης εργαζομένων
 • Εξαντλητικές και συχνά απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, παραβιάσεις στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, κ.ά.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε έντονο το ενδιαφέρον των γυναικών για συμμετοχή σε προκηρύξεις και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης. Τα αιτήματα που λαμβάνουμε αποτυπώνουν την αγωνία τους να παρακολουθήσουν τις συνεχείς αλλαγές στη συνδιαλλαγή με τις υπηρεσίες, να κατανοήσουν τη διάκριση στη μορφή και το περιεχόμενο, να εξοικειωθούν με περίπλοκες διαδικασίες, να αντιμετωπίσουν τις δυσλειτουργίες των ηλεκτρονικών συστημάτων και, εν τέλει, να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η συνεχής απόρριψη και ματαίωση που βιώνουν κατά την αναζήτηση εργασίας που τις αποθαρρύνει ακόμη περισσότερο από την εξάσκηση του δικαιώματος τους για ισότιμη συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Περισσότερα