Αρχεία: Features

Συνηγορία

Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανάπτυξη των ικανοτήτων ηγεσίας και της συλλογικής δύναμης των κοριτσιών και γυναικών αποτελούσαν ανέκαθεν βασικές προτεραιότητες της ΧΕΝ.

Η Οργάνωση εργάζεται σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο για να επηρεάσει τις πολιτικές, τους κανονισμούς και τα πρότυπα που καταπατούν τα δικαιώματα και περιορίζουν το ηγετικό δυναμικό των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών. Συνεργάζεται με οργανισμούς και μετέχει σε τοπικά και διεθνή fora, καθώς και ερευνά και εγκαλεί τις κυβερνήσεις να τηρήσουν τις διεθνείς τους δεσμεύσεις.

Εκπαιδεύει, κινητοποιεί και ενδυναμώνει τα κορίτσια και τις γυναίκες, ώστε για να επιφέρουν τη θετική κοινωνική αλλαγή στις τοπικές τους κοινότητες, αλλά και να υπερασπιστούν την ισότητα των φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η φωνή των νέων γυναικών και κοριτσιών πρέπει να ενδυναμωθεί, για να ακουστεί δυνατά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε να υιοθετηθούν πολιτικές εξάλειψης του ρατσισμού και των ανισοτήτων και να εξασφαλιστεί η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια για όλους.

Η ΧΕΝ υποστηρίζει και υλοποιεί δράσεις συνηγορίας που αφορούν την προάσπιση των γυναικείων δικαιωμάτων και την προαγωγή της θέσης της γυναίκας στις σύγχρονες κοινωνίες, την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, την εξάλειψη της έμφυλης βίας, την υπεράσπιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, και γενικότερα την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό, εθνικό  και διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα

Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός, συνιστά μια πολιτισμική διεργασία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, ανδρών και γυναικών, στο κοινωνικό γίγνεσθαι και τη συνύπαρξη των ανθρώπων.

Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα κοινωνικοποίησης του ατόμου σε μια εποχή που το δημοκρατικό σύστημα δείχνει να απειλείται από μια ακριβώς αντίθετη τάση, την παθητικοποίηση των πολιτών, τον ατομικισμό και την αποξένωσή τους από τις συλλογικές πολιτικές διαδικασίες.

Οι εθελόντριες της ΧΕΝ

Οι εθελόντριες της ΧΕΝ παράγουν παιδεία και πολιτισμό και αποτελούν μια διαχρονικά ισχυρή, αξιόπιστη και αποτελεσματική δύναμη που επηρεάζει θετικά τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών που ζουν δίπλα τους.

 • εκπαιδεύονται τόσο σε θέματα διοίκησης όσο και σε θέματα υλοποίησης προγραμμάτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και αναπτύσσουν υπηρεσίες, δράσεις και προγράμματα σε συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
 • ενημερώνονται για τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και η νεότητα
 • αποκτούν γνώση για εθνικά και παγκόσμια ζητήματα
 • κινητοποιούνται ως πολίτες και ενδυναμώνονται για να εκφράζουν την άποψή τους με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
 • εκπροσωπούν την Οργάνωση στις τοπικές τους κοινωνίες, ενώ παράλληλα συνηγορούν σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για τη δημιουργία ενός ειρηνικού και δίκαιου κόσμου για όλους τους ανθρώπους

Γιατί η ΧΕΝ πιστεύει ότι:

 • οι εθελόντριες πρέπει να είναι οργανωμένες και εκπαιδευμένες και να έχουν εξειδικευτεί στον τομέα τους για να μπορούν αν προσφέρουν τα μέγιστα τη στιγμή που θα τους ζητηθεί,
 • πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωμά τους:
  * να έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα
  * να έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από το πρόγραμμα, όποτε θέλουν
  * να αισθάνονται σίγουρες για τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους και κυρίως να δραστηριοποιούνται σε
  ένα ασφαλές και οικείο περιβάλλον
 • ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή προγραμμάτων και αναλαμβάνεται:
  * προς όφελος της κοινότητας και της εθελόντριας
  * με την ελεύθερη βούληση της εθελόντριας και χωρίς καταναγκασμό
  * χωρίς οικονομική αμοιβή, και
  * μόνο σε θέσεις που προορίζονται για εθελόντριες

Οι Αρχές του Εθελοντισμού

 • Ο εθελοντισμός οφελεί την κοινωνία και τους εθελοντές
 • Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων
 • Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα
 • Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους
 • Ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο να αντιμετωπίζουν τα άτομα ή οι ομάδες τις ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες
 • Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται μόνο σε μη κερδοσκοπικούς τομείς
 • Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής
 • Η εθελοντική εργασία δεν αμείβεται και δεν υποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία, δηλαδή οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση των αμειβόμενων υπαλλήλων ούτε συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της εργασίας τους.
 • Ο εθελοντισμός δεν αναλαμβάνεται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφέρει συντάξεις ή κρατικά επιδόματα

Γίνε κι εσύ εθελόντρια στη ΧΕΝ

 

“ο εθελοντισμός είναι δύναμη της κοινωνίας”

“volunteers don’t necessarily have the time; they just have the heart”

“volunteering is the ultimate exercise in democracy”

“you vote in elections once a year, but when you volunteer you vote every day about the kind of community you want to live in”

Περισσότερα

Οικουμενικότητα

Η αποστολή της ΧΕΝ, μιας από τις παλαιότερες γυναικείες Οργανώσεις παγκόσμια, παραμένει πάντα συναφής με τις πραγματικές ανάγκες της ζωής των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών, γιατί απορρέει από τις θεμελιώδεις αρχές της που είναι οι χριστιανικές αξίες της προσφοράς, της αγάπης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης.

Από τα πρώτα χρόνια, προσκάλεσε τις γυναίκες σε αγώνα με στόχο την πολύπλευρη πνευματική τους ανάπτυξη και την υιοθέτηση δράσεων αδελφοσύνης και αλληλεγγύης που απαντούν στις κοινές ανάγκες τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι τονίστηκε η ανάγκη ανάδειξης της οικουμενικότητας που προσβλέπει στη διεθνή συνεργασία.

Ο ειρηνικός και δίκαιος κόσμος που οραματίζεται η Οργάνωση μπορεί να στηριχτεί μόνο στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και συνεργασίας με σκοπό την προάσπιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κατοχύρωση της ισοτιμίας και τη θεμελίωση μιας δημοκρατικής, ειρηνικής κοινωνίας. Είναι μια δέσμευση που ακολουθεί τις προηγούμενες, τις σημερινές και μελλοντικές γενεές των στελεχών και μελών της ΧΕΝ.

Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο όπου κυριαρχούν η βία και οι πόλεμοι, η ΧΕΝ παρέχει υπηρεσίες και αναπτύσσει προγράμματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς κόσμου μέσα από την ανάπτυξη της νεότητας και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας.

Με ακλόνητη πίστη πως η ενδυνάμωση των γυναικών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, η ΧΕΝ αγκαλιάζει γυναίκες κάθε ηλικίας, ανεξάρτητα από την πολιτισμική καταγωγή τους, τις θρησκευτικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις τους και επενδύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορούν να υψώσουν τη φωνή τους και να μεταμορφώσουν τις δομές της εξουσίας για την προάσπιση της δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλων με στόχο πάντα τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς βία και πόλεμο.

 

Περισσότερα

Ανάπτυξη Γυναίκας

Η πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη της γυναίκας αποτελεί καταστατικό στόχο της ΧΕΝ. Ως κοινωνική οργάνωση σε όλη την ιστορία της η ΧΕΝ εργάστηκε συστηματικά και με συνέπεια για την ολόπλευρη ανάπτυξη των γυναικών.

Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα στην υγεία και στην εκπαίδευση ώστε να καλλιεργήσει τις φυσικές ικανότητες και τα ταλέντα της καθώς και να αποκτήσει εφόδια με σκοπό να διεκδικήσει ευκαιρίες και δυνατότητες αλλά και να αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση τις προκλήσεις και τις έμφυλες διακρίσεις που θα συναντήσει στη ζωή της.

Η γυναίκα συνειδητή πολίτης

Η ΧΕΝ δημιουργεί και παρέχει στις γυναίκες ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω της ψυχοκοινωνικής στήριξης, της επιμόρφωσης, της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσής τους, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά και να αναλάβουν ηγετικές θέσεις, εντός και εκτός της οργάνωσης.

Ενημερώνει και αναδεικνύει τα θέματα που αφορούν  στις γυναίκες και τη νεότητα σε παγκόσμιο, εθνικό, και τοπικό επίπεδο όπως:

 • το δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
 • τον πολυπολιτισμό
 • την Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού
 • το Βιώσιμο Περιβάλλον

Δημιουργεί γενιές γυναικών – πολιτών με συνείδηση και όραμα, που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή, με πρωτοβουλίες που έχουν σταθερή και θετική επίδραση στους ανθρώπους σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Η ΧΕΝ στηρίζει και κινητοποιεί τις γυναίκες, ώστε να προωθούν τις θετικές αλλαγές στη νοοτροπία και την αντίληψη της κοινότητας μέσα στην οποία ζουν και να πιέζουν για τη δίκαιη εφαρμογή των νόμων. Καλεί όλες τις γυναίκες σε μια στάση ζωής, που διακρίνεται από την αλληλεγγύη, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, το σεβασμό στις αξίες και τους νόμους.

Ακόμα και στα χρόνια κοινωνικής και οικονομικής δυσπραγίας, η ΧΕΝ Ελλάδος, με τη συσπείρωση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων και τη συνεχή επαγρύπνηση συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις προσπάθειές της για να διαφυλάξει πανανθρώπινες αξίες, όπως η αξιοπρέπεια, η ανεκτικότητα, ο σεβασμός στα δικαιώματα, στους νόμους και τα κοινωνικά κεκτημένα των γυναικών.

Περισσότερα